Com fer que els meus alumnes diguin bé les paraules complicades

La repetició de les paraules és una activitat molt simple que fem amb els nens més petits quan estan aprenent a parlar i que, d’una forma natural, deixem de fer de seguida que els entenem prou bé.

Segurament a la teva classe hi ha nens que s’expressen súper bé i d’altres amb els que has de parar més la orella per saber què t’estan dient.

Avui et parlaré dels alumnes que estan al mig: els que s’expressen força bé tot i que encara cometen errors a l’hora de dir les paraules. El problema principal que detectes no està en la vocalització sinó més aviat en la paraula pròpiament dita.

T’explico com fer que els teus alumnes no se saltin lletres o síl·labes senceres a partir d’un joc de consciència fonològica i que et servirà també per practicar l’aprenentatge de la lectura.

Primer pas: detecta quina és la síl·laba conflictiva

De quines lletres està feta la síl·laba que condueix a error? O més ben dit: quins sons apareixen a l’hora de dir la paraula?

El joc que et plantejo parteix de la idea que podem formar moltíssimes paraules amb pocs sons, i per això el primer que necessitem és imaginar els sons aïlladament i formar altres paraules amb ells.

Et poso un exemple real que hem practicat amb la paraula ESPECTACULAR, on la seva pronunciació és “aspactacular” i l’error persistent està en la segona síl·laba “pac”.

Segon pas: aïlla la síl·laba complicada i dona-li un significat fàcil de recordar

Seguim amb la síl·laba “pac”.

Ara buscarem maneres de fixar aquesta síl·laba a l’hora de repetir-la, de manera que l’alumne la mantingui estable més endavant, quan “pac” torni a formar part de la paraula “aspactacular”.

Per fer-ho jugarem amb els sons i li donarem un significat a la síl·laba, de manera que passarà a ser una paraula feta de tres sons.

Ara tenim els sons “p”, “a” i “k”. Quina combinació pots fer?

A mi se’m acudeixen dues: “pack” i “cap”.

Si bé és cert que “pack” és una paraula popular que segurament formi part del teu vocabulari habitual, triarem la paraula “cap” perquè és molt més freqüent.

Important: si bé la cerca pots fer-la en veu alta i amb l’ajuda voluntària dels alumnes, tingues present que aquest pas ha de ser molt fàcil. Buscaràs que el repte a superar sigui un, i en aquest cas és el d’acabar dient tot seguir la paraula “espectacular”.

Recorda: prioritza paraules d’alta freqüència i fàcils de representar.

Tercer pas: posa-li moviment a la nova paraula

Ara faràs una associació entre la paraula nova i un moviment, de manera que cada vegada que digueu la paraula junts fareu sempre el mateix gest.

Per la paraula “cap” el que podem fer és tocar-nos el cap amb les dues mans (aquest pas és molt ràpid de fer).

Quart pas: alenteix i transforma (si cal)

Ara el que busquem és fer més gros el moviment amb les mans (recorregut més llarg) per alentir el ritme amb el que diem la paraula “cap”.

De dalt a baix direm “cap”, i aleshores mantindrem les mans al cap i tornarem a pujar-les per a dir la síl·laba “pac”.

És a dir, que ara centrareu l’atenció en la producció de la síl·laba “pac” i l’anireu dient a la vegada que feu el gest de tocar-vos el cap i aixecar mans i braços ben amunt.

El que ens interessa realment és memoritzar el gest associat a “pac”, i per això és important assegurar-nos que els alumnes son capaços de fer aquesta part del joc.

Ara tenim la síl·laba “pac” associada a un moviment molt senzill i que parteix d’una lògica molt simple (tocar-se el cap).

Cinquè pas: uneix el gest a la paraula

És el moment de traslladar aquest joc de moviment i sons a la paraula complicada que busquem que els alumnes diguin bé.

Ara el que has de fer és reprendre la paraula complicada inicial (en aquest cas la paraula és ESPECTACULAR) i repetir-la aplicant el joc de moviment davant la síl·laba que havia generat el conflicte.

Així serà molt més fàcil parar atenció en aquesta síl·laba i reproduir la paraula correctament.

I ja ho tenim!

Tingues present que per aquest últim pas deixeu de jugar amb una paraula i  torneu a tenir una síl·laba aïllada sense sentit -del 2n al 4t pas el joc l’heu fet amb un significat, en aquest cas amb la paraula “cap” – i per tant pot ser que hagis d’insistir una mica en aquest punt de l’activitat.

Recorda: aquest joc serveix tant per la parla com la lectura. Un alumne que sap parlar bé té més facilitats per llegir el text.

Aspectes que has de tenir presents

Aquest joc serveix per desencallar una situació de bloqueig de l’estructura de la paraula en un moment determinat.

Practicar-lo ajuda a l’alumne a processar la informació de la paraula en qüestió i facilita l’aprenentatge d’aquesta i d’altres paraules complicades, però el fet que l’activitat surti bé no significa en cap cas que l’alumne ja l’hagi après.

Per fer-se seva la paraula i confirmar que està apresa es necessita solucionar amb èxit més paraules amb la mateixa estructura (mateix tipus de conflicte) en diverses situacions.

Si vols assegurar-te que l’alumne incorpora correctament paraules complicades de dir, practica aquest joc i d’altres de similars en diferents contextos (com més variats millor).

I si t’agrada la proposta…

Comparteix-la!

Tota la informació que hi ha per aquí està per compartir-la.

Fer-ho és tan senzill com picar al botó de la teva xarxa preferida d’aquí sota 🙂