S’entén per afàsia la incapacitat sobtada per fer-se entendre quan es vol dir alguna cosa, sigui perquè la persona deixa de saber què ha de fer amb els òrgans bucofonadors (llavis, llengua…) per poder parlar, sigui perquè el llenguatge que utilitza no té sentit per nosaltres o bé per una combinació de tots dos fenòmens.

Apareix després d’haver patit un acident cerebrovascular o de trànsit generalment i, les persones que la pateixen, abans de l’accident podien fer vida completament normal.

La dificultat per parlar radica en la necrosi (mort cel·lular) d’unes àrees determinades del cervell especialitzades en fer les funcions principals del llenguatge: explicar i comprendre. És per això que la persona afàsica tindrà més o menys dificultat en recuperar el seu llenguatge depenent de la quantitat de massa cerebral afectada i la localització cerebral concreta.

Aquestes persones poden recuperar la capacitat de parlar si fan una rehabilitació acurada gràcies a la reorganització neurològica a partir del treball constant des dels inicis de l’aparició de la malaltia.

Se sap que els 6 primers mesos són clau per rehabilitar-se al màxim, així és que val més no esperar i actuar com més aviat millor.

 
T’ha agradat aquest article?

Si vols valorar-lo, fes clic sobre les estrelles que veus aquí sota.

 
I si el que vols és compartir-lo només cal que pitgis sobre la icona que prefereixis. 

Recorda que la la primera visita és gratuïta.

Reservem 60 minuts per parlar del vostre cas i rebreu assessorament personalitzat.

    Utilitzaré les dades que em facilitis amb la finalitat d'enviar-te informació sobre els meus serveis i productes. Has de marcar la casella per autoritzar-me'n, del contrari no podré enviar-te res. La responsable de tractar les teves dades seré jo mateixa, Cristina Avecilla. Només compartiré -sempre de forma segura- amb els proveïdors que utilitzo per enviar-te correus electrònics i amb GoogleAnalytics. Pots canviar d'opinió i accedir, modificar o suprimir des del correu info@pescaparaules.cat. Tens més informació a la meva política de privacitat i a les condicions legals.