Descripció del lloc

El web de Pescaparaules (d’ara en endavant “el web”) s’ha creat amb una finalitat informativa i comercial pel que fa a l’estimulació i la rehabilitació del llenguatge.

El contingut que s’hi troba és totalment gratuït i de lliure accés, propietat i responsabilitat de Pescaparaules a excepció d’aquell que estigui etiquetat amb el símbol ©. Pescaparaules permet utilitzar aquesta informació pròpia sempre que la seva finalitat sigui informativa i no comercial i fent referència a la font original.

Els escrits del web tenen una base científica dins de l’àmbit de la salut, en concret de lalogopèdia i poden ser modificats sense previ avís. La informació facilitada està enfocada al públic català, i tota la informació relacionada amb organismes públics són aplicables a Catalunya.

El servei de Pescaparaules té per objectiu incentivar la comunicació i facilitar l’expressió i la comprensió de la llengua materna (català i/o castellà) tant de nens com d’adults. L’àmbit en el que es treballa és en la llengua parlada i/o l’escrita.

Dades oficials

Pescaparaules ofereix els seus serveis mitjançant l’ús de diferents tècniques amb la finalitat de millorar la comprensió i expressió (parlada i/o escrita), així com facilitar estratègies de comunicació general per aquelles persones que ho necessitin.

La persona titular de Pescaparaules és la Cristina Avecilla Martinez, logopeda col·legiada número 08/3918 (Col·legi de Logopedes de Catalunya). El NIF de l’empresa és el 38851586D, amb número de registre 2013C3651580357D i domicili fiscal al c/ Torrent Llibre, 33, pb5; 08440 Cardedeu, Barcelona. El contacte per telèfon és el 630 685 990 i per correu electrònic és info@pescaparaules.cat.

L’activitat de Pescaparaules pot ser presencial o per Internet. L’activitat presencial s’efectua a Cardedeu (carrer Hospital, 2-4).

Des del web es recomana diferent material per utilitzar des de casa. Els enllaços que duen directament a la compra del producte en qüestió corresponen a un sistema d’afiliació amb l’empresa a la que s’arriba finalment. Es declara explícitament que la relació comercial (compra del producte, reclamacions o similars) serà directament amb l’empresa en qüestió.

Es posa de manifest que, en qualitat d’Afiliat d’Amazon, s’obtenen ingressos per les compres adscrites que cumpleixen els requisits aplicables.

Protecció de dades

Per poder beneficiar-se dels serveis de Pescaparaules és necessari facilitar les dades que es demanen durant el procés de contractació. Tant aquestes dades com les facilitades per iniciativa pròpia seran incorporades segons la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb el codi d’inscripció 2132280385 amb data 16/08/2013. Pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de la informació enviant un correu electrònic a info@pescaparaules.cat.

Primera visita

Tots els serveis de Pescaparaules inclouen una primera visita gratuïta, pensada per parlar de la situació personal i buscar la millor opció entre terapeuta i pacient / tutors.

Abans de realitzar la primera visita es formalitzarà el consentiment de gravació mitjançant el formulari que es facilita al web o omplint el full que s’entregarà a la consulta (en el cas que es faci presencialment). Acceptant aquestes condicions vostè confirma que totes les dades introduïdes són actuals i verídiques.

En la primera visita s’obrirà una fitxa d’historial clínic i es demanaran dades personals,  familiars i de l’entorn relacionades amb tots els aspectes que puguin tenir importància en el desenvolupament del pacient en relació a l’aspecte tractat.

Condicions de compra

Les sessions es pagaran en efectiu, mitjançant transferència bancària o facilitant el número de compte bancari. Un cop rebut el pagament s’entregarà una factura en el termini d’un mes. Aquesta factura anirà al nom de la persona major d’edat que hagi signat el document de conformitat de gravació.

Procés de reclamació

Davant de qualsevol suggeriment, queixa o error en qualsevol aspecte relacionat amb Pescaparaules pot enviar un correu electrònic a info@pescaparaules.cat. Li recomanem que indiqui el més detalladament