Cibratge per identificar en quin punt es troba l’alumne

Lliçó
Materials

Passar d’un escenari a l’altre

Per ajudar a un nen a aprendre a llegir és important saber en quina fase del desenvolupament es troba.

Tu pots detectar que un alumne presenta dificultats lectores perquè els problemes per descodificar les paraules s’evidencien de seguida, però has de pensar que quan ens fixem només en la lectura estem observant l’aprenentatge des del 3r escenari, i no sabem si el 1r i el 2n escenaris l’alumne els ha passat satisfactòriament.

Per això avui et porto un cribratge per determinar ràpidament en quin punt es troba el teu alumne i saber més fàcilment quines estratègies et serviran en cada cas.

Recorda que en aquest curs ens centrarem en proporcionar les eines necessàries perquè el tercer escenari estigui ben nodrit, que aquests jocs el que fan és facilitar la velocitat lectora i que tot i que poden ajudar a l’aprenentatge de la llengua oral (escenaris 1 i 2), pràcticament no tindrà efectes en la millora de la comprensió lectora.

Lliçó cribratge, 13 pàgines