Diferenciar correctament els sons

Lliçó
Materials

Entrem en el segon bloc del curs.

Si fins aquí tot el que has llegit estava enfocat a saber on està l’arrel del problema, ara ens endinsem de ple en els jocs per aprendre a llegir.

Totes les activitats que veuràs en aquest segon bloc també faciliten l’aprenentatge de la llengua oral, així que si has d’entrenar la lectura i a la vegada tens alumnes que no tenen una bona base lingüística, tots els jocs que aniràs veient et serviran.

Trobaràs les activitats plantejades a l’apartat de “Materials”.