Organització espaial a través de les lletres

Lliçó
Materials

Avui combinem la informació visual i auditiva per aconseguir el processament de la paraula sencera 😀

En alguna ocasió veuràs que la paraula està pintada de color blau, això està fet a consciència perquè es distingeixi millor quan una paraula és “vista” i quan és “escoltada”.

La paraula blava sempre serà fent referència a la grafia.

BLOC AMB LLETRES 10ena setmana, lectura amb lletres