Deixa’l que sigui nen

Deixa’l que sigui nen.

Que sigui feliç.

Que li brillin els ulls.

Que estigui despert davant la vida.

Deixa’l que sigui nen, però nen de debó.

D’aquells que són gamberros.

Que es pensen bromes a fer.

Que tenen dubtes.

Que fan preguntes.

I que viuen amb alegria perquè se senten segurs de ser qui són.