COMEÇA PER AQUÍ

Hi ha alumnes que segueixen un bon desenvolupament intel·lectual i físic i malgrat això la lectura acaba sent una fita difícil d’assolir.  

Els problemes de lectura i comprensió lectora apareixen molt abans que nosaltres, com a adults, els poguem detectar

Qualsevol dificultat d’aprenentatge sense causa aparent (un exemple de causa aparent seria un alumne que no hi veu bé) acostuma a anar de la mà d’una problemàtica en el llenguatge, i és des d’aquí que podem actuar.

Pensant en les dificultats d’accés a la lectura tenim dues vies principals d’actuació (tot i que no les úniques). 

Entra a l’enllaç de la imatge “Comença per aquí” i esbrina quina les dues situacions està afectant l’aprenentatge lector.

Hi trobaràs eines que t’ajudaràn a fer el canvi perquè l’aprenentatge sigui molt més fàcil.

DIFERENCIAR TONALITATS

L’aprenentatge de la lectura utilitza els fonaments de la llengua parlada, i és per això que un dels aspectes a tenir en compte quan pensem en preparar l’alumne per a la lectura és assegurar que els fonaments de la llengua oral son sòlids.

Una de les majors problemàtiques que presenten els alumnes a l’hora de parlar correctament és la confusió entre sons que presenten freqüències similars.

Hi ha moltíssims sons de paraules que es poden barrejar entre sí i, malgrat que per a nosaltres aquest contrast pot ser evident, per a un infant pot resultar difícil detectar-ne la diferència auditiva.

Picant sobre la imatge accediràs al document on s’explica per què és important assegurar que els alumnes tenen ben clares les diferències auditives entre sons propers i, a més a més, trobaràs un test ràpid i senzill que pots aplicar a casa o a l’aula i que t’orientarà sobre el proper pas que necessites fer per entrenar la lectura.

Test pensat per alumnes d’entre 3 i 6 anys.

PARAULES FÀCILS DE LLEGIR

Hi ha paraules que són més fàcils de llegir que d’altres, i això depèn del patró de cadascuna d’aquestes paraules.

Aquí tens un descarregable amb 50 paraules de 3 síl·labes i 25 paraules de 4 síl·labes.

Totes elles tenen la característica que les seves síl·labes segueixen el mateix patró que fa que la paraula sigui fàcil d’assimilar a l’hora de fer qualsevol lectura.

El recurs està pensat per anar lliure de pantalles. Caldrà imprimir i retallar les paraules.

Passa les paraules en un temps pautat (pot ser un minut, dos… o 30 segons) i després compteu quantes paraules ha aconseguit llegir amb un encert del 100%.

Incorpora aquesta activitat com si fos es tractés d’una rutina diària i considera-la superada quan els encerts arribin al 90% d’encerts.