Llegir més enllà del que diu el text

Llegir és possible quan mantenim un diàleg amb el text.

Un diàleg on la veu cantant la porten les lletres, però que només escoltem si estem d’acord amb el fil argumental. Del contrari desconnectem de la lectura i, si cal, comencem a combinar una lectura vaga amb els nostres pensaments.

La lectura efectiva és sempre un procés d’escolta activa.

Perquè de fet no ens interessa escoltar el que ens semblen absurditats, i no estem disposats a fer cas d’allò que no ens atrau.

Escoltem les lletres igual com quan escoltem la nostra veu interior parlar i per tant necessitem fer nostre el missatge que duen les paraules escrites.

Saber escoltar als altres

La ment humana té la necessitat de generar idees i constantment n’està fabricant de noves. Moltes d’elles son idees repetides i conegudes i formen part de la nostra realitat, el que correspondria a l’entorn conegut més proper de cadascú.

El fet de rebre idees repetides una i altra vegada té implicacions a l’hora d’interpretar, i si no estem habituats a escoltar atentament altres punts de vista difícilment ens endinsarem en la lectura d’un llibre.

Hi ha persones que no saben escoltar mentre mantenen una conversa. Han après a callar i esperar el seu torn de paraula, però no mantenen un diàleg real amb els altres.

Incorporar com a pròpies les idees de l’exterior i després processar-les -triar i destriar quina informació em convenç i quina no– és una pràctica que tots els lectors necessitem entrenar.

Si no ho fem aleshores és habitual que la lectura d’un llibre estigui plena d’interpretacions pròpies que no encaixin amb el text.

Un alumne que tot just està aprenent a llegir pot cometre errors en la comprensió lectora degut al fet que encara no ha après a escoltar.

El més complex en tot això és que se’ns passen per alt la majoria dels alumnes que fallen en la comprensió lectora pel fet de no haver après a escoltar, i en canvi pensem en altres causes que condueixen a errors de lectura.

T’agradaria aprendre a diferenciar els alumnes que necessiten entrenar l’escolta activa dels que no? Dissabte dia 20 fem un taller on parlarem dels diferents errors de lectura que hi ha.

Sabent quin és el problema podem donar resposta amb la solució.

Apunta’t, ens veiem i comentem!

 

Una abraçada,

Cristina.