Les famoses palmetades (“palmadas”) tenen un sentit que va molt més enllà de separar bé les paraules quan se’ns acaba el paper mentre estem escrivint

Picar de mans per aprendre a separar les paraules és una de les maneres més comunes d’ensenyar als nens i nenes el concepte de la síl·laba.

La síl·laba té un sentit que va més enllà de les normes ortogràfiques a l’hora d’accentuar o de separar les paraules quan se’ns acaba el paper.

Saber sil·labejar significa que puc escoltar el so de les paraules i puc agrupar per fragments els trossos de les paraules llargues.

Un nen té un bon domini de la síl·laba quan és capaç de subdividir una paraula en petits trossos i li atorga unes característiques estables a aquesta mateixa paraula. És a dir, que quan el nen divideix una determinada paraula en síl·labes sempre ho fa de la mateixa manera.

Quin paper té la síl·laba en la lectura

Imagina’t cadascuna de les síl·labes d’una paraula com si fossin caixes.

Dins d’aquestes caixes hi ha lletres, que variaran en funció de com sigui la síl·laba / caixa. Si hi ha més d’una lletra, aquestes caixes estaran col·locades sempre de la mateixa manera.

Per exemple, amb la paraula /kaliduscopi/ (calidoscopi) tindrem 5 caixes col·locades en fila d’esquerra a dreta. Totes elles, excepte la 3ra, tindran 2 lletres. La 3ra en tindrà 3, de lletres. Si em fixo en la primera caixa, l’ordre de les lletres seria /K+A/ (mai a l’inrevés), i si em fixo en la 3ra caixa, l’ordre serà /D + U + S/.

Aquest exemple il·lustra el que passa amb totes i cadascuna de les paraules. Totes les paraules tenen síl·labes (caixes) que contenen lletres en un cert ordre.

I aquest ordre és imprescindible tenir-lo ben clar quant abans perquè el futur lector es desenvolupi adequadament.

La síl·laba el que fa és guiar les paraules i les frases (igual com faria la via del tren) assegurant que tot el que estem llegint segueix un ordre i també ajuda a reprendre el fil ràpidament quan ens hem perdut dins d’un text que estàvem llegint. 

Què passa si el sil·labeig és incorrecte

Hi ha una relació directa entre llegir bé i saber sil·labejar.

Quan sil·labejar costa un esforç la lectura es torna lenta (o no arriba a ser fluïda) i apareixen més errors dels habituals. Si la lectura d’un text la representéssim com un tren que duu de càrrega un missatge, cada vagó podria ser una paraula i les síl·labes representarien els compartiments del vagó.

De manera que quan la lectura de les paraules trontolli una mica tot el tren es mouria, i amb ell es podrien perdre fragments del missatge molt més fàcilment que quan sí que hi ha un bon domini de la síl·laba.

Per tant, tot i que la síl·laba no ho és tot a l’hora d’aprendre a llegir, sí que és important dominar­­-la molt bé si ens volem assegurar que l’aprenentatge de la lectura va per bon camí.

Per què no n’hi ha prou amb saber sil·labejar

A banda de saber sil·labejar correctament hi ha altres aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’aprendre a llegir.

I és que no n’hi ha prou en memoritzar el nom i el so de les lletres, ni tampoc és suficient copsar les diferències visuals entre les lletres (línies amunt o avall, rodones, espais, accents, etc) i el so (llegeix l’article en el que parlo sobre la importància de saber diferenciar els contrastos sonors i descarrega’t el pdf amb tota la informació que necessites).

Per aprendre a llegir els nens necessiten anar més enllà del domini de la síl·laba.

I seguint amb l’exemple de les vies del tren, t’has d’imaginar que la síl·laba atorga una via senzilla i poc sofisticada.

Per donar suport a la síl·laba i seguretat al tren (i anar a gran velocitat quan ho desitgi) cal entrenar més jugant amb les paraules.

Només així s’aconseguirà que la lectura flueixi de veritat i que el nen o la nena gaudeixi amb la lectura d’un llibre, un text o d’una frase anònima trobada pel carrer.

T’has plantejat mai com t’ho has fet per arribar a ser un gran lector?

Potser diràs que tot ha sigut qüestió de pràctica, que sempre t’ha agradat molt llegir i que des de petita
que llegeixes contes.

Aprendre a llegir és molt més complex del que sembla a simple vista i per això no tothom ho aconsegueix igual de ràpid.

Què en saps, de l’aprenentatge de la lectura?

Fes el test i entén millor què pot estar passant quan un alumne rebutja la lectura.

Add A Comment