Una cookie o galeta és un fragment d’informació del web que visites (en aquest cas Pescaparaules) enviat al navegador que estàs utilitzant a l’ordinador (com podria ser per exemple el navegador Explorer, Firefox o Chrome). D’aquesta manera, el teu navegador memoritza durant un temps els teus moviments informàtics mentre estaves al web i guarda la informació sobre el que has fet perquè, en el cas que hi introdueixis alguna cosa (com ara el teu correu electrònic) no hagis de repetir-ho cada vegada.

Per recordar aquesta informació, el navegador la recupera d’allà on l’ha emmagatzemat: el disc dur del web visitat (en aquest cas serà el disc dur de Pescaparaules). D’aquesta manera el web visitat tindrà la informació dels moviments que hagis fet.

 

Els tipus de cookies que utilitza aquest web són de tercers, és a dir que no és Pescaparaules qui les gestiona, sinó una altra entitat que permet el funcionament d’aquest web.

Pots eliminar les cookies generades des del teu ordinador tenint en compte que cada tipus de navegador actua de forma independent. Busca el navegador que utilitzes en el llistat de sota i segueix els passos indicats. Si el navegador que utilitzes no està en aquest llistat, fes-nos-ho saber i buscarem la manera d’ajudar-te.

Tingues en compte que si elimines l’ús de cookies podries notar algun canvi en la teva navegació. En tal cas pot decidir tornar a activar les cookies sempre que vulguis fent el mateix procediment però  bescanviant la opció de desactivar per la d’activar l’ús de les galetes.

 

Internet Explorer

 1. Eines
 2. Opcions d’Internet
 3. Privacitat
 4. Configuració
 5. Selecciona la opció Bloquejar cookies

 

Firefox

 1. Clica la imatge de les tres ratlles horitzontals de la dreta del menú
 2. Privacitat (dibuix d’una màscara)
 3. Firefox podrà… clica la pestanya i marca allà on hi diu “Utilitzar una configuració personalitzada per l’historial”
 4. Desmarca la opció: accepto cookies per les webs
 5. Accepta

 

Chrome

 1. Clica la imatge de les tres ratlles horitzontals de la dreta del menú
 2. Configuració
 3. Al final de la pàgina busca allà on hi diu “Mostrar opcions avançades” en blau i prem-hi el botó
 4. Privacitat
 5. Configuració del contingut
 6. Com habilitar o inhabilitar cookies
 7. Bloqueja les galetes de tercers i les dades de llocs
 8. Finalitzat

 

Safari

 1. Safari
 2. Preferències…
 3. Pestanya Seguretat
 4. Mostrar Cookies
 5. Esborrar totes
 6. Esborrar
 7. Fet

 

Opera

 1. Opera
 2. Configuració
 3. Esborrar dades privades
 4. Esborrar totes les cookies
 5. Esborrar

Una cookie o galleta es un fragmento de información de la web que visitas (en este caso Pescaparaules) enviado al navegador que estás usando en el ordenador (como podría ser por ejemplo el navegador Explorer, Firefox o Chrome). De esta forma, tu navegador memoriza durante un tiempo tus movimientos informáticos mientras estabas en la web i guarda la información sobre lo que has hecho para que, si introduces alguno (como tu correo electrónico) no tengas que repetir-lo cada vez.

Para recordar esta información, el navegador la recupera del sitio donde lo ha almacenado: el disco duro de la web visitada (en este caso será el disco duro de Pescaparaules). De esta manera la web tendrá información de los movimientos que hayas hecho.

Los tipos de cookies que usa esta web son de terceros, es decir que no es Pescaparaules quien las gestiona, sino otra entidad que permite el funcionamiento de esta web.

Puedes eliminar las cookies que generadas desde tu ordenador teniendo en cuenta que cada tipo de navegador actúa de forma independiente. Busca el navegador que utilizas en el listado de abajo y sigue los pasos indicados. Si el navegador que usas no está en este listado, háznoslo saber y buscaremos la forma de ayudarte.

Ten en cuenta que si eliminas el uso de cookies podrías notar algún cambio en tu navegación. En dicho caso puedes decidir volver a activar las cookies siempre que quieras siguiendo el mismo proceso pero cambiando la opción de desactivar por la de activar el uso de galletas.

 

Internet Explorer

 1. Herramientas
 2. Opciones de internet
 3. Privacidad
 4. Configuración
 5. Selecciona la opción Bloquear cookies

 

Firefox

 1. Clica la imagen de las tres rallas horizontales de la derecha del menú
 2. Privacidad (dibujo de una máscara)
 3. Firefox podrá… clica la pestaña i marca donde dice “Utilizar una configuración personalizada para el historial”
 4. Desmarca la opción: acepto cookies para las webs
 5. Acepta

 

Chrome

 1. Clica la imagen de las tres rallas horizontales de la derecha del menú
 2. Configuración
 3. Al final de la página busca donde diga “Mostrar opciones avanzadas” en azul y pulsa el botón
 4. Privacidad
 5. Configuración del contenido
 6. Cómo habilitar o inhabilitar cookies
 7. Bloquea las galletas de terceros y los datos de lugares
 8. Finalizado

 

Safari

 1. Safari
 2. Preferencias…
 3. Pestaña Seguridad
 4. Mostrar Cookies
 5. Borrar totes
 6. Borrar
 7. Hecho

 

Opera

 1. Opera
 2. Configuración
 3. Borrar datos privados
 4. Borrar todas las cookies
 5. Borrar