L’erra forta (/R/) és un dels sons que més es triga en pronunciar correctament, així que no és d’estranyar que molts nens vocalitzin bé en general però no sàpiguen produir correctament les paraules que continguin una /R/. De fet, s’estima que fins als 6 anys és normal que els costi pronunciar bé les paraules que continguin una o més /R/.

 

Això és degut a que el so s’aconsegueix en un punt d’unió entre la llengua i el paladar molt concret, sent gairebé impossible pronunciar una /R/ col·locant la llengua d’una altra forma a la que estem acostumats a fer. A més a més cal pensar que per poder emetre la /R/, tenint en compte que és un so fort, és necessari que la llengua tingui suficient tonicitat perquè vibri amb molt poc aire (el que utilitzem al parlar).

 

I si no és així, a què pot ser degut?

 

Hi ha dues causes que poden provocar que un nen o una nena no pronunciï correctament aquest so. Una d’elles és que el fre lingual (que es troba per sota de la llengua) sigui tan curt que impedeixi que la llengua arribi bé al paladar per dir la /R/. Aquesta zona palatal està just per darrere dels incisius, i podrem arribar a ella sempre i quan el nostre fre lingual ens ho permeti, tant si és amb la boca tancada com amb la boca oberta.

 

L’altra causa és de percepció auditiva, ja que és possible que el nen o la nena percebi com a /R/ un so similar (per exemple sentir l’erra fluixa igual que la forta), i confongui paraules que s’assemblin entre sí (com per exemple “cera” per “serra”, o al revés).

 

Que hi hagi dificultats en la percepció auditiva no implica necessàriament que el nen no hi senti bé, sinó que no discrimina subtils diferències de sons similars. Tot i així, si existeix la mínima sospita que el nen o la nena no hi sent bé s’haurà d’acudir a un otorinolaringòleg perquè li faci una valoració.

 

Aquestes dues causes (fre lingual i percepció auditiva) són independents l’una de l’altra, però pot ser que s’uneixin i s’hagin de tractar ambdós aspectes simultàniament.

 

 

Vols saber si el teu fill o la teva filla podrà pronunciar l’/R/?

 

Per saber si el fre lingual és curt o no, demana-li que obri al màxim la boca i que pugi la llengua fins a tocar les dents del davant. Amb un fre normal hi arribarà sense problemes, però si el fre és curt no podrà i per tant li serà impossible articular aquest so (a no ser que trobi alguna estratègia compensatòria, com ara parlar amb la boca molt tancada).

 

Aquí es mostra un esquema del que li heu de demanar al vostre fill/a i del que observareu segons la mida del seu fre lingual.