Mestre: limita el nombre de decisions

En unes setmanes reprendrem la vida escolar i tota la comunitat educativa haurà de fer, de nou, un sobreesforç per adaptar-nos a la nova normalitat. El rol que has fet…